А.М. Сердю

А.М. Сердюк 
Президент Нацiональної академї медичних наук України, академiк 
Прогрес медичної науки, який буде визначати розвиток практичної медицини 21-го століття, вимагає адекватного й оперативного інформаційного забезпечення. Тому сьогодні одним із найважливіших компонентів, необхідних для надання якісної медичної допомоги населенню, є об’єктивна медична інформація, що надходить до лікаря. Це визначальне питання не тільки для здоров’я наших пацієнтів, але і без усякого перебільшення – для долі держави, особливо, якщо мова йде про здоров’я жінки, збереження її репродуктивної функції в умовах незадовільної демографічної ситуації в нашій країні.Зростаючі життєві ритми сучасного техногенного суспільства, погіршення екологічних умов, складу продуктів і режиму харчування, праці та відпочинку, а також особливості репродуктивної поведінки наших сучасників викликають порушення механізмів адаптації і зумовлюють неухильне зростання патології, в тому числі репродуктивної системи. 

Останніми роками виявлено збільшення числа безплідних сімейних пар, передчасних пологів, втрат вагітності. Враховуючи підвищення частоти ендокринної патології (цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, ожиріння, метаболічний синдром та ін.), а також гормонально-залежних пухлин репродуктивної системи, особливого значення набуває популяризація знань у галузі репродуктивної ендокринології як важливої складової перинатології, на розвиток якої спрямовані основні зусилля керівництва країни.
Хочу підкреслити, що висока обізнаність медичних кадрів щодо новітніх досягнень медицини дасть можливість не тільки упровадити передові технології, ефективність яких доведена в світі, але і науково обґрунтувати і створити інтегровану модель, яка б об’єднувала сучасні світові стандарти, вітчизняний досвід, наявні в державі ресурси та особливості громадського здоров’я. Це сприятиме реалізації розпочатих у державі реформ процесів оптимізації охорони здоров’я.
Переконаний, що спільні зусилля вчених, лікарів, організаторів охорони здоров’я, прогресивної громадськості, які висвітлюватимуться на сторінках журналу "Репродуктивна ендокринологія", стануть істотним внеском у досягення оптимального рівня здоров’я населення України.
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");