В.М. Запорожан В.М. Запорожан
д.мед.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, ректор Одеського національного медичного університету, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1  
Сучасна демографічна ситуація, що склалася в Україні, та реформування медичної галузі, започатковане керівництвом держави, потребують від науковців формування стратегії вирішення будь-яких репродуктивних проблем упродовж  усього життя, починаючи з планування вагітності, менеджменту перинатального періоду та становлення репродуктивної функції у підлітків до лікування неплідності, профілактики і лікування онкологічної патології та клімактеричних розладів. Такий системний підхід дасть змогу не лише вирішувати проблеми репродуктивного здоров’я, а й ефективно їм запобігати.Ми живемо в час надзвичайно високого темпу розвитку технічного забезпечення наукових досліджень, які дозволяють розшифрувати геном та розкрити таємниці природи не лише на клітинному, а й на квазіклітинному рівні. Сьогодні створюються і 

впроваджуються новітні методи діагностики, фармакотерапії та малоінвазивної хірургії, що за сприяння сучасних інформаційних технологій дозволяє людству збагатитись колосальним обсягом різноманітних знань щодо репродуктивного здоров’я чоловіків та жінок.  
Репродуктивна медицина перейшла від етапу накопичення фактів до реалізації концепції доказової медицини та вибору найкращих практик. Переоцінка цінностей, що відбувається у науковому медичному середовищі нашої держави, дозволяє поєднати впровадження доведених сучасних світових технологій та  накопиченого  досвіду і знань вітчизняних наукових  медичних шкіл, що враховують соціоетнічні особливості нашого населення.  
Висока частота дисгормональних розладів, які в структурі порушень репродуктивного здоров’я жінок складають 60-70%, неухильне зростання числа гормонозалежних пухлин репродуктивної системи та молочної залози, а також збільшення частоти настання вагітності на тлі патології щитовидної залози, цукрового діабету та інших ендокринних захворювань обумовлюють  інтерес до проблем репродуктивної ендокринології не лише в акушерів-гінекологів, а й у фахівців інших спеціальностей.
Репродуктивна ендокринологія – міждисциплінарна галузь медицини, що об’єднує інтереси ендокринологів, акушерів-гінекологів, клінічних фармакологів, педіатрів, андрологів, урологів, генетиків, молекулярних біологів, фахівців з біоетики, психологів та ін., спрямована на підвищення народжуваності, збереження працездатності та якості життя населення шляхом відновлення гормональної регуляції репродуктивної функції.  
Необхідно зазначити, що наявність в арсеналі сучасного лікаря широкого спектру фармакологічних засобів, в тому числі і гормональних препаратів, вимагає від медиків високої професійної підготовки і глибоких знань фізіології та патології регуляції репродуктивної функції. 
Сьогодні вченим-медикам та лікарям вкрай необхідні як аналітичні огляди, що містять узагальнені дані широкомасштабних досліджень, які відповідають принципам доказової медицини, так і здобутки  провідних вітчизняних наукових шкіл, ексклюзивні клінічні випадки, практичні рекомендації та клінічні лекції.
Залучення фахівців різних спеціальностей забезпечить інтегровані підходи до лікування порушень репродуктивного здоров’я і сприятиме удосконаленню технологій лікування неплідності, профілактиці розвитку онкологічної патології та покращанню здоров’я і якості життя населення усіх вікових категорій.
 
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");