Клінічна ефективність застосування довенного імуноглобуліну у вагітних з інфекцією сечовивідних шляхів

За даними багатьох дослідників, у теперішній час спостерігається убіквітарна тенден-ція до збільшення частки вагітних з інфекцією сечовивідних шляхів [1, 3]. 
Інфекційно-запальні захворювання сечовивідної системи у свою чергу здатні ініціювати етіопатогенетичні механізми низки ускладнень вагітності та пологів: анемії, гіпертензи-вних розладів, мимовільного викидня, передчасних пологів, передчасного вилиття навколоплідних вод, народження дітей з низькою масою тіла [8].
Оскільки інфекція урогенітального тракту спроможна поширюватися в організмі жінки як висхідним, так і низхідним шляхом, додаткова небезпека цієї патології полягає в тому, що дуже часто до інфекційного процесу залучаються плацента та плід [1, 5]. Тому в багатьох країнах світу інфекції сечовивідних шляхів  в акушерській практиці розглядаються як одна з основних причин розвитку екстрагенітальних захворювань, що також впливає на рівень перинатальної патології.
Інфекційно-запальні захворювання сечостатевих шляхів у матері є важливим етіологі-чним фактором внутрішньоутробного інфікування плода, який значно погіршує показники дитячої захворюваності та смертності і таким чином зумовлює більшу соціальну значимість даної проблеми [9].
Фізіологічне пригнічення імунологічної реактивності, що відбувається під час вагітності, призводить до того, що в цей період лікування інфекційно-запальних процесів стає менш ефективним. При інфекційно-запальних захворюваннях сечовивідної системи частіше та швидше розвивається блок нирки й навіть апостематоз, а також рецидиви захворювання або безсимптомна бактеріурія [5]. Тому для поліпшення результатів лікування, крім традиційних засобів, все частіше застосовуються імуномодулюючі препарати різного механізму дії [2, 4].
Нашу увагу привернула перспектива імунотропного впливу лікування інфекції сечовивідних шляхів  у вагітних за допомогою довенного імуноглобуліну (препарат Біовен Моно, ПрАТ «БІОФАРМА»), який містить імуноглобулін людини нормальний рідкий для внутрішньовенного введення. Препарат є імунологічно активною білковою фракцією імуноглобулінів класу G, яка виділена з плазми крові людини, очищена та концентрована методом фракціонування етиловим спиртом. Його діючий компонент – антитіла, що володіють специфічною активністю проти різних збудників захворювань як вірусної, так і бактеріальної природи. Він також має неспецифічну активність, що проявляється у підвищенні неімунної резистентності організму. Висока ефективність препарату Біовен Моно забезпечується швидким і стовідсотковим надходженням антитіл до кровотоку. Застосування даного лікарського засобу не протипоказане при вагітності. У літературних джерелах є окремі публікації щодо використання препарату Біовен Моно при лікуванні невиношування вагітності та інфекційних захворювань статевих шляхів [6].
Метою роботи було визначення клінічної ефективності застосування довенного імуноглобуліну (препарат Біовен Моно) у вагітних з інфекцією сечовивідних шляхів за аналізом частоти й характеру акушерської та перинатальної патології.
 
С.М. Сергієнко        
к.мед.н., доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Луганського державного медичного університету
М.О. Кришня   
кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО Луганського державного медичного університету
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");