В.М. Запорожан, д. мед. н., професор, віце-президент НАМН України, ректор Одеського НМУ, завідувач кафедрою акушерства та гінекології № 1
Вл.В. Подольський, к. мед. н., керівник наукової групи, старший науковий співробітник, завідувач відділенням проблем здоров’я жінок фертильного віку ІПАГ НАМН України

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ, МЕШКАНОК ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

В результаті проведених досліджень у популяції жінок фертильного віку надана клініко-епідеміологічна характеристика жінок із лейоміомою матки, які мешкають у промисловому регіоні України. З’ясовані частота і структура лейоміоми матки та факторів, що можуть призводити до цього захворювання.
Так, захворюваність на лейоміому матки в жінок фертильного віку Дніпровського району м. Києва склала 5,1% на 1000 жінок, що дещо перевищує середній статистичний офіційний показник (4,4% на 1000 жінок).
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");