Р.В. Марушко, зав. науковим відділенням медико-інформаційних технологій в педіатрії, акушерстві та гінекології  ДУ «ІПАГ НАМН України»

МІЖНАРОДНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР ORCID ТА ЙОГО РОЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Cтаття являє собою огляд, в якому викладені основні дані про проект «Open researcher and Contributor ID» (ORCID) або «Міжнародний реєстр вчених ORCID». Метою проекту є створення на глобальному рівні єдиного реєстру вчених, авторів наукових праць і наукових організацій з унікальним цифровим кодом, який забезпечує ефективну взаємодію між вченими і результатами їхньої дослідницької діяльності, вирішуючи при цьому проблему отримання повної і достовірної інформації про особу вченого в науковій комунікації.
У проекті ORCID беруть участь окремі дослідники, університети, національні лабораторії, комерційні дослідницькі організації, видавництва, національні наукові агентства, наукометричні бази даних, репозиторії, а також міжнародні професійні асоціації.
Система обліку ORCID надає дослідникам дві основні можливості: отримання унікального ідентифікатора і контроль за результатами дослідницької роботи; використання інтерфейсу прикладного програмування для передачі даних між різними системами обліку та встановлення авторства наукових робіт у кожній із них.
Автор докладно описує процес реєстрації в ORCID, який полягає в послідовному заповненні реєстраційних форм. Після реєстрації учаснику проекту надається унікальний ідентифікатор і персональний профіль в реєстрі ORCID.
Це дає можливість контролювати дані власних результатів дослідницької роботи, які можна вводити в реєстр ORCID, редагувати свою персональну інформацію, передавати дані з однієї системи обліку в інші та встановлювати авторство наукових робіт у кожній із них, налагоджувати комунікацію з іншими дослідниками або організаціями.
Для забезпечення зв’язку між іменем ученого і результатами його наукової діяльності інформацію про ідентифікатор ORCID слід додавати при відправленні публікацій, під час подачі документів на гранти, використовувати в інших науково-дослідних процесах, вносити його в різні пошукові системи, наукометричні бази даних і соціальні мережі. Це сприятиме поліпшенню інформаційних зв’язків на міжнародному рівні, підвищенню представленості результатів вітчизняних досліджень у світовому науковому просторі.
 
 
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");