РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

Гормональний гомеостаз жінок із безпліддям та функціональними порушеннями гепатобіліарної системи

В. В. Камінський, В. В. Суменко, Т. В. Коломійченко, О. Г. Бойчук

Стресове безпліддя

Н. В. Косей, С. И. Регеда, Н. В. Яроцкая, А. А. Горохова

До питання щодо ефективності застосування прогестагенів при повторних ранніх репродуктивних втратах

N. P. Veropotvelyan

Перспективи використання мелатоніну в репродуктивній медицині

Т. Н. Тутченко

Роль факторів зниження фертильності у жінок репродуктивного віку та їхній зв’язок із мікронутрієнтами

П. Н. Веропотвелян, Н. П. Веропотвелян, А. А. Бондаренко, П. С. Горук

ГІНЕКОЛОГІЯ

Роль визначення імуногістохімічного профілю ендометрія в лікуванні хворих репродуктивного та пременопаузального віку з простою гіперплазією ендометрія

В. О. Бенюк, В. М. Гончаренко, О. В. Каленська, О. П. Мельничук, Т. В. Ковалюк

Творчість та індивідуальність у питаннях гормональної контрацепції

М. Ю. Сергиенко, В. Г. Сюсюка, Н. Г. Колокот

Становлення менструальної функції та гормональний гомеостаз дівчат-підлітків, хворих на аутоімунний тиреоїдит

І. В. Бачинська

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Локальна терапія – сучасний тренд у лікуванні вагінальних інфекцій

В. А. Потапов

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ

Ризик венозної тромбоемболії після кесаревого розтину: мета-аналіз

Marc Blondon, Alessandro Casini, Kara K. Hoppe

Менеджмент вагітних із прееклампсією з позицій акушерської гемостазіології

О. В. Грищенко, І. В. Лахно

Особливості гормонального гомеостазу вагітних із функціональним порушенням обтураційної функції шийки матки

І. А. Жабченко, В. Ф. Олешко, О. М. Бондаренко, О. Р. Сюдмак

ПУХЛИНИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННА ПАТОЛОГІЯ

Оцінка ефективності таргетної терапії в жінок із гіперпластичним гінекологічним синдромом та коморбідною патологією

С. О. Шурпяк

Післяопераційна реабілітація при органозберігаючому лікуванні доброякісних епітеліальних пухлин яєчників неендометріоїдного походження

М. А. Лисенко

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Аномальна маткова кровотеча

Т. Ф Татарчук, Н. В. Косей, О. В. Занько, Н. В. Яроцька

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Субклінічний гіпертиреоїдизм: діагностичні критерії та принципи лікування

В. В. Галицкая

ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Ефективність використання препарату фертиловіт мт при лікуванні чоловіків із порушенням репродуктивної функції

О. М. Борис, М. В. Поворознюк

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

Міжнародні організації та їхній досвід у вирішенні етичних питань наукових публікацій

Р. В. Марушко 

 

(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");