Збереження репродуктивного здоров’я жінки – необхідна складова розвитку перинатальної медицини

В.М. Запорожан
д.мед.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, ректор Одеського національного медичного університету, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1

Ожирение как фактор риска материнской и перинатальной патологии

Л.Б. Маркин  
д.мед.н., профессор, член-кор. НАМН Украины, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого

Роль ожирения в структуре невынашивания беременности

З.М. Дубоссарская
д.мед.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Ю.М. Дука
к.мед.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Профилактика преждевременных родов. Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование

S.S. Hassan, R. Romero, D. Vidyadhari, S. Fusey, J.K. Baxter и др.

Профілактика порушень тиреоїдного гомеостазу та репродуктивної функції у жінок із пухлинною патологією щитоподібної залози до та під час вагітності

Ю.В. Давидова
д.мед.н., завідувач відділення екстрагенітальної патології і постнатальної реабілітації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
Л.М. Булик  
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
К.Г. Апресова
д.мед.н., головний науковий співробітник відділення екстрагенітальної патології і постнатальної реабілітації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
А.О. Огороднік
к.мед.н., Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
М.П. Двуліт
к.мед.н., Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

Наслідки вагітності, пологів, стан новонароджених у жінок із невиношуванням, яким проводили метаболічну корекцію

В.В. Кудінова
кафедра акушерства та гінекології № 2 Харківської медичної академії післядипломної освіти (завідувач – д.мед.н., професор Козуб М.І.)
 

Лікування дисбіозу піхви у жінок із патологією шийки матки

Т.Ф. Татарчук
д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України,заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

Л.В. Калугіна
д.мед.н., провідний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
Т.О. Мамонова
аспірант відділення ендокринної гінекології, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

Лечение стресс-индуцированной недостаточности лютеиновой фазы

Т.Ф. Татарчук 
д.мед.н., профессор, член-кор. НАМН Украины, заместитель директора по научной работе, заведующая отделением эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины 
Н.В. Косей
д.мед.н., главный научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Т.Н. Тутченко 
к.мед.н., научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины

Клінічна ефективність диференційованої гормональної терапії зовнішнього генітального ендометріозу

Н.М. Рожковська
д.м.н., професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського державного медичного університету
К.П. Кротенко 
кафедра акушерства та гінекології № 1 Одеського державного медичного університету

Коррекция изменений костной ткани  при гиперпролактинемии

Т.А. Ермоленко
д.мед.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии № 2 Одесского национального медицинского университета

Оценка состояния  сексуального здоровья женщин методом анкетирования

О.В. Ромащенко   
д.мед.н., профессор, главный научный сотрудник отдела сексопатологии и андрологии Института урологии НАМН Украины
С.Н. Мельников   
к.мед.н., старший научный сотрудник отдела сексопатологии и андрологии Института урологии НАМН Украины
В.В. Билоголовская
к.мед.н.,заведующая отделением ультразвуковой диагностики Института урологии НАМН Украины
Л.Б. Ященко
к.мед.н., врач акушер-гинеколог ЖК ЦРП Подольского района
М.А. Щербак
Институт урологии НАМН Украины

Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах

Л.Є. Лимар
к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
Л.М. Маланчук
д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Тернопільського державного
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
Н.А. Лимар
к.мед.н, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Роль ангиоспазма в развитии дисфункции эндометрия у женщин  с недостаточностью лютеиновой фазы

Т.Ф. Татарчук
д.мед.н., профессор, член-кор. НАМН Украины, заместитель директора по научной работе, заведующая отделением эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
О.В. Булавенко
д.мед.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова
О.Н. Гончаренко
кафедра акушерства и гинекологии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова
Е.Л. Левкина
кафедра акушерства и гинекологии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Вплив супутньої гінекологічної патології на ефективність лапароскопічного лікування пацієнток зі СПКЯ

М.І. Козуб
д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 Харківської медичної академії післядипломної освіти
М.П. Сокол
Харківська медична академія післядипломної освіти
М.М. Козуб
доцент кафедри акушерства та гінекології №2 Харківської медичної академії післядипломної освіти

Новости. Топ 5. Гинекология

Рубрику ведет Татьяна Татарчук
д.мед.н., профессор, член-кор. НАМН Украины, заместитель директора по научной работе, заведующая отделением эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства 
и гинекологии НАМН Украины

Використання ДРТ при лікуванні безпліддя в україні: стан та перспективи

О.М. Юзько
д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої і підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету, президент Української асоціації репродуктивної медицини
Т.А. Юзько
д.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої і підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету, директор медичного центру лікування безпліддя м. Чернівці

Экзогенные факторы гипофертильности. Компоненты пластмасс – фталаты

Е.М. Коренева
к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной эндокринологии ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины»
Н.А. Карпенко
к.б.н., заведующая лабораторией репродуктивной эндокринологии ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины»
В.А. Казак  
старщий лаборант лаборатории хроноэндокринологии ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины»

Клинико-иммунологические аспекты адаптации женщин к возрастным изменениям репродуктивной системы

И.Н. Щербина
д.мед.н., профессор, кафедра акушерства и гинекологии №1 Харьковского национального медицинского университета
Л.В. Потапова 
д.мед.н., профессор, кафедра акушерства и гинекологии №1 Харьковского национального медицинского университета
О.П. Липко 
д.мед.н., профессор, кафедра акушерства и гинекологии №1 Харьковского национального медицинского университета

Новости. Топ 5. Акушерство

Рубрику ведет Юлия Давыдова
д.мед.н., заведующая отделением акушерских проблем экстрагенитальной патологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины

Cтандартизованный экстракт хмеля в облегчении симтомов менопаузы

R. Erkkola
Отделение акушерства и гинекологии, Центральный госпиталь Университета Турку, г. Турку, Финляндия
S. Vervarcke
Компания Metagenics, г. Остенд, Бельгия
S. Vansteelandt
Кафедра прикладной математики и информатики Университета Гента, г. Гент, Бельгия
P. Rompotti
MaxMedica Ltd., г. Халикко, Финляндия
D. DeKeukeleire
Лаборатория фармакогнозии и фитохимии, отделение фармакокинетики Университета Гента, г. Гент, Бельгия
A. Heyerick
Лаборатория фармакогнозии и фитохимии, отделение фармакокинетики Университета Гента, г. Гент, Бельгия

Лікування хірургічної менопаузи у жінок з аутоімунним тиреоїдитом

Г.О. Ісламова   
к.мед.н., науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

Опыт диагностики и лечения  артериовенозной мальформации сосудов малого таза у девочки шести месяцев

И.В. Гаврилова
заведующая отделением детской и подростковой гинекологии Национальной детской специализированной больницы «Охматдет»
Т.Ф. Татарчук 
д.мед.н., профессор, член-кор. НАМН Украины, заместитель директора по научной работе, заведующая отделением эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
И.В. Бачинская
детский гинеколог отделения детской и подростковой гинекологии Национальной детской специализированной больницы «Охматдет»
И.В. Альтман
научный сотрудник отдела рентгенэндоваскулярной хирургии и ангиографии Национального  института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины
Ю.Л. Кузьменко 
заведующая отделением рентгентерапии и эндоваскулярной хирургии ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины»

Нейроэндокринные аспекты становления менструальной функции у девочек-подростков

Н.Ф. Ефименко
к.б.н., заведующий кафедрой лабораторной диагностики и общей патологии Запорожской медицинской академии последипломного образования    
В.Н. Плотникова
к.мед.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  Запорожской медицинской академии последипломного образования 
Г.И. Резниченко
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии  Запорожской медицинской академии последипломного образования 

10-й всемирный конгресс по перинатальной медицине

Ю.В. Давыдова
д.мед.н., заведующая отделением акушерских проблем экстрагенитальной патологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины 

Лекарственная терапия во время беременности с точки зрения безопасности для плода

Гармонія гормонів –  основа здоров’я жінки
Науково-практична конференція. Тези доповідей 
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");