«РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ» ПЕРШЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МЕДИЧНЕ ВИДАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЮ «ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ»

Всім відомий консерватизм освітньої медичної системи, і це стосується не тільки України. Багато викладачів та керівників освітніх програм віддають перевагу традиційним методикам і не дуже поспішають змінюватись у контексті набуття лікарями необхідної кваліфікації.
Однак класичні моделі медичної освіти перестають бути ефективними в сучасних умовах прискорення інформаційних потоків, соціально-економічних змін та все більшого дефіциту часу за високої конкуренції. Засоби і методи, які раніше дозволяли опанувати спеціальність або підвищити кваліфікацію, втрачають актуальність. З одного боку, вони не забезпечують вчасного надання цільової інформації та не вирішують проблем динамічного відслідковування помилок і похибок у системі практичного застосування отриманих знань. З іншого – через появу віддалених сервісів і комунікацій діставатися місця навчання стає довго і дорого.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій дав поштовх модернізації освітньої системи загалом і в медицині зокрема. Активна діяльність інтернаціональних IT-компаній на тлі постійного дефіциту необхідних кваліфікованих кадрів привела до втілення цілої низки проектів із залученням користувачів інтернет-ресурсів. Навчання відбувається не за традиційними університетськими методиками, а з допомогою нових онлайн-форматів. Нове тисячоліття ознаменувалося появою програм, які змогли алгоритмізувати й систематизувати терабайти інформації з різних джерел. Але навіть у такому вигляді її сприйняття є дуже важким і трудомістким процесом. Тому XXI століття стає епохою адаптації й переведення масивів інформації в прості, доступні для сприйняття візуальні об’єкти. Саме на цьому й побудована технологія доповненої реальності.
Доповнена реальність (англ. augmented reality, AR) – термін, що позначає всі проекти, спрямовані на доповнення реальності будь-якими віртуальними елементами. Існує кілька визначень доповненої реальності, але одним із найкоректніших вважається формулювання дослідника Рональда Азума (Ronald Azuma), який означив доповнену реальність як систему, що поєднує віртуальне і реальне, взаємодіє в реальному часі та працює з 3D-технологіями.
Доповнена реальність все більше входить у повсякденне життя. Завдяки розвитку мобільних комунікацій та з появою нових ґаджетів (окулярів, шоломів доповненої реальності тощо) технологія набуває поширення і в професійних сферах.
Особливо перспективним є застосування AR у високотехнологічній медицині. На сьогодні розроблені роботизовані малоінвазивні системи, які за допомогою програмного забезпечення дозволяють здійснювати оперативні втручання на мікрорівні. Надягнувши шолом віртуальної реальності, лікар може бачити збільшені об’ємні зображення, вивчати анатомічні структури й точніше діагностувати різноманітні захворювання та патологічні стани.
Друковані видання є окремим напрямком для використання доповненої реальності. В пресі ця технологія знайшла своє місце в поданні актуальних новин, репортажах, інтерв’ю, рекламі та ін. Однак на сьогодні жоден медичний журнал у світі не використовує доповнену реальність. І тільки видання НМАПО ім. П.Л. Шупика та НАМН України, зокрема журнал «Репродуктивна Ендокринологія», ВПЕРШЕ починають програму застосування AR для своїх матеріалів.
Медичні підручники, журнали, методичні розробки, в яких детально описані симптоми і прояви різноманітних захворювань, оперативні втручання, повсякденна діяльність медиків найближчим часом будуть доповнені якісними тривимірними зображеннями та відеоконтентом. Вже в цьому номері журналу «Репродуктивна Ендокринологія» лікар зможе першим не тільки в Україні, а й у світі за допомогою смартфона не лише прочитати про патологію і побачити звичайне фото, а й відтворити відео процесу діагностики або лікування, розглянути зображення в об’ємному тривимірному вигляді. Завдяки технології доповненої реальності окремі статті цього номера зі спеціальною позначкою  дозволять розширити читацькі можливості в отриманні та сприйнятті інформації.
Технологія AR працює за дуже простим алгоритмом:
1. Для початку необхідно завантажити програму Accemedin AR на свій смартфон. Ви можете самостійно знайти її на сайтах AppStore для iOS і Google Play для Android або відсканувати QR-код і перейти за посиланням.
2. Перед запуском програми потрібно переконатися, що на смартфоні працює камера.
3. Запустивши програму, наводьте камеру на об’єкт із позначкою  і продивляйтеся інформацію у доповненій реальності.
 
ВИ МОЖЕТЕ ПРОТЕСТУВАТИ НОВІТНЮ AR-ТЕХНОЛОГІЮ ПРОСТО ЗАРАЗ! 
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");